• {alt}
  • {alt}
  • {alt}
  • {alt}
  • {alt}
  • {alt}
  • {alt}
17 lut

Od dnia 13 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bobolicach ruszyły zajęcia Zumby. Zajęcie odbywają się w każdy poniedziałek i piątek o godz.17.00

13 lut

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury radośnie świętowano zakończenie karnawału. W sobotę 07.02. 2015 r. odbył się bal maskowy na wiele par. Odtańczono ze szczególnym wdziękiem  Poloneza. Zespół „Ladies” przygotował wiele ciekawych konkursów oraz zabaw, w które ochoczo włączyli się wszyscy uczestnicy. W czwartek 12.02.2015 r. odbył się  Walentynowy koncert  z udziałem zespołu pieśni i tańca „Ziemia Bobolicka”pt. „ Kochać, to nie pytać o nic”. […]

04 lut

Ferie to ulubiony czas dzieci w wieku szkolnym. Odbywają się w takim okresie, aby umożliwić wszystkim wypoczywanie w kurortach turystycznych i czerpanie pełnych korzyści z zimowej aury. Jednakże, nie wszystkie dzieci mogły wyjechać na  zimowy wypoczynek np. w góry, i do innych ciekawych miejsc. Wiele z nich pozostaje w miejscu zamieszkania. Dlatego bardzo ważne zadanie przypada nam dorosłym, aby móc zorganizować ciekawy i jednocześnie bezpieczny wypoczynek dla […]

29 sty

    Remont Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach wraz z zagospodarowaniem terenu. Remont CIT wraz z zagospodarowaniem terenu możliwy jest  dzięki dofinansowaniu z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Operacja  ta ma na celu zwiększenie dostępności do informacji turystycznej mieszkańcom gminy Bobolice, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju i odpowiada warunkom przyznania pomocy […]

29 sty

    „Okno na świat” – doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Głodowa, Dargiń i Porost w sprzęt komputerowy Dzięki dofinansowaniu z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Celem operacji jest poprawa stanu infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez doposażenie świetlic w miejscowościach Dargiń, Głodowa i Porost w sprzęt komputerowy w ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnej Strategii rozwoju objętego PROW – operacja […]

26 sty

W piątek 23 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie zatytułowane „Najlepsza herbatka u Babci i u Dziadka”. Z programem artystycznym dedykowanym babciom i dziadkom wystąpiły dzieci uczęszczające na zajęcia w okresie ferii zimowych. Publiczność wysłuchała także występu instrumentalistów z zespołu pieśni i tańca Ziemia Bobolicka. I jak to bywa „ u dziadków”, były wspólne pląsy i tańce. Śpiewano także dawne przeboje, zwłaszcza, że wśród gości obecni byli członkowie zespołu […]

21 sty

Zajęcia teatralno-muzyczno-taneczne Ich Celem jest wspomaganie rozwoju dziecka , dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Zajęcia te prowadzone w ramach programu poza wartościami dydaktycznymi odznaczają się też walorami wychowawczymi: wpłyną na większą aktywność dzieci, pozwolą rozwijać ich wyobraźnię, umiejętność odczuwania, odbioru dzieł kultury, współdziałania w grupie, odpowiedzialności za działalność […]

19 sty

Świetlice wiejskie w miejscowościach: Dargiń, Głodowa i Porost zostały doposażone w sprzęt komputerowy w ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnej Strategii rozwoju objętego PROW – operacja „Okno na świat” Każda z tych świetlic otrzymała po dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem.      

13 sty

         W niedzielę 11 stycznia 2015 r. odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasz Bobolicki Sztab dołożył cegiełkę do tej jakże chwalebnej akcji. Już od rana  30 osobowa grupa wolontariuszy na terenie całej gminy rozpoczęła kwestowanie. W budynku Ośrodka Kultury w Boblicach  młodzi soliści oraz zespoły muzyczne: „Krótkie Spięcie”, „Puniek Band”, „Kroki” , „Ziemia Bobolicka”, wystąpiły […]

08 sty

Szanowni Państwo 11 stycznia 2015 w auli Miejsko-Gminny Ośrodka Kultury w Bobolicach w godzinach od 15 do 19 odbędzie się Wielka Aukcja zorganizowana na rzecz XXIII Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznego finału jest podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i  onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów.   Poniżej znajdują się niektóre gadżety, które poddane zostaną licytacji. Gadżety przekazane przez Szefa […]